รับจดทะเบียนสมรสเยอรมัน ควรจะเข้าใจสิ่งนี้กันก่อน

เมื่อได้มีศูนย์การจัดเตรียมการรับจดทะเบียนสมรส หรือว่าวีซ่าแต่งงาน สำหรับท่านใดที่มีแฟนแล้ว แต่เป็นคนต่างชาติทาง Great Visa Service  จะมีการแนะนำและให้คำปรึกษาแก่คนทั่วไป ตั้งแต่ในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และการประสานงาน รวมไปถึงในการวิเคราะห์และการประเมินรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ตามวิธีการ ซึ่งจะมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากมายมาช่วยดูแลทุกคนที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสภายใน 4วัน และพร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ  สำหรับสิ่งที่ท่านควรรู้ก่อนของคู่สมรสชาวเยอรมันก่อนการจดทะเบียนสมรส

 

 

1.การรับจดทะเบียนสมรสในไทย คู่สมรสจะต้องเป็นฝ่ายเชื้อชาติเยอรมันที่จะต้องมีการนำหนังสือสำคัญที่มีการแสดงจดทะเบียนสมรสได้แค่นั้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน เอามาแสดงที่สถานทูต เพื่อที่จะของหนังสือรับรอง และจะนำไปแสดงให้กับนายทะเบียนของไทย ที่สำนักงานเขต โดยคู่สมรสทั้งสองจะมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนตามกฎหมายของไทย โดยที่ได้มีการนัดล่วงหน้ากันแล้ว

2.ใบแสดงหลักฐานที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสของฝ่ายคนต่างชาติ โดยที่จะต้องยืนให้เข้ากับผู้รับจดทะเบียนสมรส จะต้องมี หนังสือเดินทาง , ใบหย่า (ถ้ามี) และหนังสือรับรองความโสด ที่ได้ขอมาจากสถานทูตต่างประเทศ ส่วนฝ่ายชาวไทย จะต้องมีตัวจริง ซึ่งจะมี บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และใบหย่า (ถ้ามี) เพียงเท่านี้ก็ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

3.การยืนยันความถูกต้องของเอกสาร และในการรับรองเอกสารไม่ได้ปลอมของผู้รับจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีความประสงค์ เพื่อเอกสารของคุณที่ได้ยอมรับของทางการจะต้องมีการแจ้งให้คุณได้ทราบกับเอกสารของท่าน ซึ่งจะต้องผ่านการยืนยันความถูกต้อง หรือว่ามีการยืนยันไม่มีการปลอมแปลง โดยทางสถานทูตหรือเปล่า ในกรณีที่มีการยืนยัน คุณเองก็จะสามารถไปทำการยื่นคำร้องด้วยวาจาได้ที่สถานทูต หรือว่ามีการยื่นเป็นตัวหนังสือก็ย่อมได้ หากผู้ร้องไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตัวเอง ก็จะมีการมอบหมายให้คนอื่นดำเนินการแทน แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากทางเจ้าของเอกสารมาแสดงเท่านั้น เป็นการยื่นร้องให้มีการรับรองความถูกต้องของเอกสาร คุณเองจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับของไทย จำนวน 2 ชุด ไม่จำเป็นจะต้องมีการยื่นคำแปลไปยังสถานทูต

 

ในการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าหลังจากได้ใบทะเบียนสมรสแล้ว หรือว่าเป็นวีซ่าแต่งงาน ท่านก็จะสามารถยืนใบทะเบียนสมรสประกบการคำร้องขอขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบถาวร เพื่อที่จะเป็นการติดตามไปอาศัยกับคู่สมรสต่างประเทศนั่นเอง ดังนั้นขั้นตอนในการจดทะเบียน หรือว่าการรับจดทะเบียนสมรส จะมีการช่วยเหลือภายหลังการแต่งงาได้เป็นอย่างดี เป็นเหตุให้มีผู้คนสนใจและเดินทางมาจดทะเบียนกันเป็นปริมาณมาก สำหรับคู่สามีภรรยาต่างชาติ

 

เครดิต http://great-visa.blogspot.com/